W imieniu pracowników Krytej Pływalni w Naprawie składam serdeczne podziękowania, za pomoc i wsparcie w organizacji II Zawodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy Jordanów:
- Wójtowi Gminy Jordanów mgr inż. Arturowi Kudzia 
- Naczelnikowi zawodów - Arturowi Jałocha, trenerowi Szkoły Pływania ARTSWIM
- Pracownikom Urzędu Gminy Panom: Andrzejowi Bzowskiemu, Andrzejowi Wojdyła, Krzysztofowi Zając, Czesławowi Kołodziejczyk
- Sędziom pomocniczym:
Panu Łukaszowi Jałocha - Szkoła Pływania ARTSWIM,
Pani Urszuli Jeziorskiej, Panu Jakubowi Jeziorskiemu, Panu Piotrowi Kłodzie - Szkółka Sportowo-Rekreacyjna "SMOK"
Pani Aleksandrze Firek, Panu Piotrowi Firek - Akademia Sportu i Zdrowia "PANTERA"
Panu Jakubowi Gruca - Szkółka Pływacka "DELFINEK"
- Sponsorom za wsparcie finansowe:

GMINA JORDANÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W JORDANOWIE

ELEKTRYK Jarosław Śmietana 

HURTOWNIA ODZIEŻY W NAPRAWIE Elżbieta Mirek

EDS AUTOMOTIVE Paweł Kowalcze

ARTSWIM Szkoła Pływania Artur Jałocha

DELFINEK Szkółka Pływacka Jakub Gruca

SMOK Szkółka Sportowo - Rekreacyjna Urszula Jeziorska 

PANTERA Akademia Sportu i Zdrowia Aleksandra i Piotr Firek

Dziękujemy również zawodnikom za bardzo liczny udział, kibicom, za cierpliwość i wyrozumiałość oraz atmosferę towarzyszącą zawodom. Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!

K.L.