Pływalnia w Naprawie została zrealizowana na terenie stanowiącym własność Gminy Jordanów.

Głównym celem inwestycji jest powszechna nauka pływania, a adresatem są przede wszystkim dzieci szkolne z rejonu gminy.

Budowa była prowadzona etapami. Pierwsze wbicie łopaty zostało dokonane w dniu 12.08.2010 r.

Inwestor: Gmina Jordanów,

Projektant: mgr inż. arch. Zdzisław Wożniak, działający pod firmą „Pracownia Projektowa WZ Projekt” 30-048 Kraków, ul. Urzędnicza 46/3

Wykonawcy:

 • etap I – stan „0”
  Zakład Remontowo -Budowlany MURDZA z Miechowa,
 • etap II – stan surowy zamknięty
  Firma Budowlana Robert Lichosyt z Suchej Beskidzkiej,
 • etap III i IV – roboty wykończeniowe
  Podhalańska Grupa Budowlana ROBEX-BUD, Robert Potoczak ze Skawy
 • etap V ostatni- niecki basenowe i technologia basenowa wraz z wykończeniami końcowymi i rozruchem,
  INTRAVI sp z o.o. Spółka Komandytowa z Żywca

Inspektorzy Nazoru:

 • mgr inż. Bogusław Łagodzki - roboty ogólno- budowlane
 • mgr inż. Paweł Młynarczyk – instalacje sanitarne i co
 • mgr inż. Grzegorz Dul – instalacje elektryczne
 • zespół działający pod firmą: Biuro Inżynierskie, Bogusław Łagodzki, 34-431 Waksmund ul. Jana Pawła II 7

Obiekt został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny z poddaszem i całkowicie podpiwniczony, przekryty dwuspadowym dachem, ze zróżnicowany, falistym przebiegiem okapu. Kształt budynku, zbliżony do trapezu, został wymuszony kształtem działki. Z obiektu jednorazowo może korzystać 75-80 osób. W tym 40 osób na obiektach pływalni. Przyjęto 12-godzinny cykl użytkowania pływalni.
Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, poprzez zastosowanie układu pochylni oraz windy osobowej obsługującej wszystkie kondygnacje i windy umożliwiającej wejście do basenów.

Na parterze budynku znajduje się zespół wejściowy z recepcja, szatnią, zespół ogólnodostępnych sanitariatów, bistro oraz pomieszczenia ochrony i administracji. Z tego zespołu przechodzi się na halę basenową poprzez układ przebieralni, natrysków i sanitariatów. Osoby niepełnosprawne posiadają własny układ pomieszczeń jw. Hala basenowa mieści basen pływacki o wymiarach 16,67 x 850 mxm oraz basen do nauki pływania o wym. 8,50 x 4,20 mxm, połączony z brodzikiem rekreacyjnym wraz z atrakcjami wodnymi i okrągłym basenem do hydromasażu dla 6-ciu osób. Ponadto przy hali basenowej znajdują się pomieszczenia dla instruktorów, ratowników, pokój I-wszej pomocy, zaplecza obsługi i magazyn sprzętu. Przed wejściem do pomieszczeń zaplecza basenu zlokalizowano hol ze schowkami na buty oraz stanowiskami do suszenia włosów. Ponadto przy hali basenowej znajduje się zespół przeszklonych tarasów wewnętrznych i zewnętrznych, umożliwiających obserwację wnętrza hali z różnych poziomów i kierunków.

Pływalnia jest wyposażona w najnowsze technologie i urządzenia, ograniczające nakłady na utrzymanie i eksploatacje obiektu. Niecki basenowe zostały wykonane ze stali nierdzewnej przez firmę BERNDORF, cieszącą się opinią lidera światowego w swojej branży. Niecki ze stali nierdzewnej umożliwiają dochowanie najwyższych wymogów sanitarnych, łatwość w utrzymaniu czystości przy najniższych nakładach, przy czym całkowicie wyeliminowane są problemy odklejających się płytek, czyszczenia i uzupełniania fug, tak dokuczliwych przy basenach wyłożonych płytkami ceramicznymi.

Zastosowana technika uzdatniania wody basenowej, zrealizowana w oparciu o w pełni zautomatyzowaną technologię firmy OSPA, (również lidera światowego) zapewnia dezynfekcję wody w oparciu o proces elektrolizy soli kuchennej, z pominięciem stosowania czystego chloru. Zapewnia to najwyższy, dostępny obecnie komfort dla pływaków, eliminując tak dokuczliwy i drażniący zapach chloru, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci.

Konstrukcja obiektu jest tradycyjna z murowanymi ścianami, słupami, stropami i schodami żelbetowymi. Hala basenowa jest przekryta konstrukcją z dźwigarów i płatwi z drewna klejonego. Pokrycie stropodachu z blach stalowych, trapezowych powlekanych. Stolarka zewnętrzna w całości aluminiowa. Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne ze stali nierdzewnej. Posadzki w częściach reprezentacyjnych z gresów polerowanych.

Zasilanie obiektu w wodę planowano pierwotnie z wodociągu miejskiego z Jordanowa ale w wyniku załamania się tego planu wykonano własne ujecie wody. Ze względu na brak innych możliwości do celów grzewczych zastosowano indywidualne ogrzewanie w oparciu o kotłownię olejową ze wspomaganiem zestawem kolektorów słonecznych, zlokalizowanych na dachu budynku, służących do dogrzewania wody basenowej oraz ciepłej wody na budynku.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych zrealizowano do przyległego potoku po oczyszczeniu we własnej oczyszczalni przyobiektowej, biologicznej ze złożem zamkniętym. Przy pływalni urządzono parking na 19 miejsc dla samochodów osobowych (w tym dwa dla niepełnosprawnych) oraz dwa miejsca dla autokarów. Całość otoczono zespołem zieleni ozdobnej z ławeczkami i koszami na śmieci.