Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje o ogłoszeniu przetargu na „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ RATOWNICZĄ KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE”.

Stroną prowadzonego postępowania jest strona: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/024b9fcd-c297-4d81-aea5-1b0ec37bd565