AWARIA TECHNICZNA
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS KRYTA PŁYWALNIA W DNIU DZISIEJSZYM (10.05.2023) ZAMKNIĘTA