poniedziałek – niedziela w godz. 11:00 – 21:00

KATEGORIA BILETU CENA Z VAT ZA 1 GODZ.+10 min. Dopłata za przedłużenie czasu z VAT
(naliczana za każdy rozpoczęty kwadrans oraz za 1 osobę)
NORMALNY 10,00 zł 2,50 zł
ULGOWY * 8,00 zł 2,00 zł
GRUPOWY ** 7,00 zł 1,75 zł
     
AQUA AEROBIK 15,00 zł 2,50 zł
     
NAUKA PŁYWANIA 50 zł / 1 osoba 2,50 zł / 1 osoba
  90 zł / 2 osoby 2,50 zł / 1 osoba
  135 zł / 3 osoby 2,50 zł / 1 osoba
  170 zł / 4 osoby 2,50 zł / 1 osoba

* Uprawnieni do biletów ulgowych: dzieci od 3 do 7 roku życia oraz dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia, studenci do 25 roku życia, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, posiadający Kartę Dużej Rodziny – za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

** Uprawnieni do biletów grupowych: grupa powyżej 5 osób, dot. szkółek pływackich i szkół.

Dzieci do 3 roku życia – wstęp w ramach biletu pełnoletniego opiekuna.

Karnety (w cenach biletów normalnych)

LP. RODZAJ KARNETU KWOTA DO ZAPŁATY KWOTA DO WYKORZYSTANIA WAŻNOŚĆ KARNETU
1 Brązowy 50,00 zł 55,00 zł 2 miesiące
2 Srebrny 100,00 zł 110,00 zł 3 miesiące
3 Złoty 200,00 zł 230,00 zł 6 miesięcy
4 VIP 300,00 zł 350,00 zł 9 miesięcy

Karnety obowiązują w godzinach funkcjonowania krytej pływalni, przy zakupie pierwszego karnetu z danej opcji, pobierana jest kaucja za kartę, zwrotna po oddaniu nieuszkodzonej karty.
Po przekroczeniu kwoty na karcie dopłata zgodna z cennikiem.

*** WSZYSTKIE KWOTY PODANE W POWYŻSZYM CENNIKU ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.