Poniedziałek – niedziela w godz. 11:00 – 21:00

KATEGORIA BILETU CENA Z VAT ZA 1 GODZ.+10 min. Dopłata za przedłużenie czasu z VAT
(naliczana za każdy rozpoczęty kwadrans oraz za 1 osobę)
NORMALNY 15,00 zł 3,75 zł
ULGOWY * 13,00 zł 3,25 zł
GRUPOWY ** 12,00 zł 3,00 zł
INSTRUKTORSKI 18,00 zł -
AQUA AEROBIK 20,00 zł 3,75 zł

* Uprawnieni do biletów ulgowych: dzieci od 3 do 7 roku życia oraz dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia, studenci do 25 roku życia, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne - za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

** Uprawnieni do biletów grupowych: grupa określana jako 5 osób i więcej, dot. szkółek pływackich i szkół.

Dzieci do 3 roku życia – wstęp w ramach biletu pełnoletniego opiekuna.
Opłata za zgubienie  bądź uszkodzenie transpondera (zegarka) wynosi 70 zł.
Rezerwacja hali basenowej- cena do uzgodnienia
Rezerwacja toru- 50 zł za godzinę (+jednorazowe wejście za osobę)

Karnety (w cenach biletów normalnych)

LP. RODZAJ KARNETU KWOTA DO ZAPŁATY KOSZT WEJŚCIA ZŁ/1H WAŻNOŚĆ KARNETU
1

Srebrny

100,00 zł 13,00 zł 3 miesiące
2

Złoty

200,00 zł 13,00 zł 6 miesięcy
3 VIP 300,00 zł 13,00 zł

9 miesięcy

4

Instruktorski

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

-

-

-

bez okresu ważności

bez kaucji

Karnety obowiązują w godzinach funkcjonowania krytej pływalni, przy zakupie pierwszego karnetu z danej opcji, pobierana jest kaucja w wysokości 15 zł za kartę, zwrotna po oddaniu nieuszkodzonej karty.
Po przekroczeniu kwoty na karcie dopłata zgodna z cennikiem.

*** WSZYSTKIE KWOTY PODANE W POWYŻSZYM CENNIKU ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

Do cennika dodaje się: zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1726), na podstawie art. 30a ustawy  o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz.1569 i 1726) o brzmieniu: 
1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 jest legitymacja weterana poszkodowanego.