poniedziałek – niedziela w godz. 11:00 – 21:00

KATEGORIA BILETU CENA Z VAT ZA 1 GODZ.+10 min. Dopłata za przedłużenie czasu z VAT
(naliczana za każdy rozpoczęty kwadrans oraz za 1 osobę)
NORMALNY 10,00 zł 2,50 zł
ULGOWY * 8,00 zł 2,00 zł
GRUPOWY ** 7,00 zł 1,75 zł
BILET INSTRUKTORSKI  10,00 zł  2,50 zł
AQUA AEROBIK 15,00 zł 2,50 zł
     
NAUKA PŁYWANIA 50 zł / 1 osoba 2,50 zł / 1 osoba
  90 zł / 2 osoby 2,50 zł / 1 osoba
  135 zł / 3 osoby 2,50 zł / 1 osoba
  170 zł / 4 osoby

2,50 zł / 1 osoba

* Uprawnieni do biletów ulgowych: dzieci od 3 do 7 roku życia oraz dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia, studenci do 25 roku życia, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne-za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

** Uprawnieni do biletów grupowych: grupa określana jako 5 osób i więcej , dot. szkółek pływackich i szkół.

Dzieci do 3 roku życia – wstęp w ramach biletu pełnoletniego opiekuna.

Opłata za zgubienie  bądź uszkodzenie transpondera (zegarka) wynosi 70 zł.

 Rezerwacja hali basenowej- cena do uzgodnienia

Rezerwacja toru- 50 zł za godzinę (+jednorazowe wejście za osobę )

 

Karnety (w cenach biletów normalnych)

LP. RODZAJ KARNETU KWOTA DO ZAPŁATY KWOTA DO WYKORZYSTANIA WAŻNOŚĆ KARNETU
1 Brązowy 50,00 zł 55,00 zł 2 miesiące
2 Srebrny 100,00 zł 110,00 zł 3 miesiące
3 Złoty 200,00 zł 230,00 zł 6 miesięcy
4 VIP 300,00 zł 350,00 zł

9 miesięcy

5

Karnet

instruktorski

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

bez okresu ważności

bez kaucji

Karnety obowiązują w godzinach funkcjonowania krytej pływalni, przy zakupie pierwszego karnetu z danej opcji, pobierana jest kaucja w wysokości 15 zł za kartę, zwrotna po oddaniu nieuszkodzonej karty.
Po przekroczeniu kwoty na karcie dopłata zgodna z cennikiem.

*** WSZYSTKIE KWOTY PODANE W POWYŻSZYM CENNIKU ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.