Facebook – klauzula informacyjna

  1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage i/lub komunikatora Messenger jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage i/lub komunikatora Messenger podmiotu, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500 przez e-maill: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie: 18 27 73 500

  1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

Ewelina Pochłopień - tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wtorki i czwartki
w godz. 8:00 - 16:00

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  1. administrowania i zarządzania fanpage’m, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fan page’m;

  2. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora poprzez komunikator Messenger - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nim;

  3. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane prowadzącemu fanpage.

  1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

  1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fan page, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez nasz podmiot własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

  1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger). 


 

Szanowni Państwo,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a co za tym idzie - także w Krytej Pływalni w Naprawie, obowiązują:

- Klauzule informacyjne:

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ "TUTAJ".

- Regulamin przestrzegania zasad RODO w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, w tym także w Krytej Pływalni w Naprawie:>

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ "TUTAJ".

- Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w obiekcie Krytej Pływalni w Naprawie:

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ "TUTAJ".

Bardzo prosimy o zapoznanie i przestrzeganie powyższych regulaminów i klauzul informacyjnych.

 

WZORY WNIOSKÓW, którymi należy posłużyć się w przypadku chęci uzyskania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ "TUTAJ".