AKTUALNOŚCI

ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W OKRESIE OD 15.12.2021 DO 31.01.2022

15/12/2021

PRZYPOMINAMY ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2
W OKRESIE OD 15.12.2021 do 31.01.2022 r.

 

 1. Zabrania się korzystania z pływalni osobom z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, zwłaszcza dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury ciała.

 2. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, które przebywają na kwarantannie oraz osobom, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

 3. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.

 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 2311) zostaje obniżony limit osób do 30%.

 5. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID – 19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

 6. Do limitu nie wlicza się również: zawodników kadry narodowej, pracowników obsługi krytej pływalni, instruktorów prowadzących naukę pływania, rehabilitację i aqua aerobik.

 7. Użytkownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu, zasłaniania ust i nosa (obowiązek ten nie dotyczy hali basenowej), zachowania dystansu 1,5 m od osoby – także pod prysznicami. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy udać się bezpośrednio pod natrysk. Ubierając się po kąpieli i pływaniu, użytkownik zobowiązany jest ponownie założyć osłonę ust i nosa, po wejściu do szatni.

 8. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zmiany ubrania na odpowiedni strój basenowy/kąpielowy, zgodny z dopuszczonym w obiekcie oraz obuwia wierzchniego na klapki basenowe.

 9. Zaleca się bezgotówkowe płatności w kasie.

 10. Na terenie obiektu wprowadza się zakaz przebywania osób nie korzystających z obiektu. Zarówno hol, jak i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia”. Obsługa obiektu ma prawo wypraszać wszystkie osoby nie realizujące tego zalecenia.

 11. Osoby prowadzące zajęcia na basenie zobowiązane są do nadzorowania liczby uczestników zajęć i prowadzenia zajęć z zachowaniem obowiązujących zasad.

 12. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących na terenie Krytej Pływalni.

  Recepcjoniści/kasjerzy są zobowiązani do weryfikowania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19, zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, a Państwa dane nie będą w żaden sposób zapisywane czy gromadzone. Weryfikacja odbywa się w celu ustalenia limitu osób, które mogą przebywać na terenie obiektu. Podanie przez Państwa tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 2311).


Skip to content