AKTUALNOŚCI

Grafik dostępności torów 2024

24/05/2024

Kolorem czerwonym oznaczone są tory zajete. Kolorem białym tory wolne.

  poniedziałek   wtorek   środa   czwartek   piątek   sobota
  pływacki rekreacja   pływacki rekreacja   pływacki rekreacja   pływacki rekreacja   pływacki rekreacja   pływacki rekreacja
09:00               09:00               09:00               09:00               09:00               09:00              
09:15               09:15               09:15               09:15               09:15               09:15
09:30               09:30               09:30               09:30               09:30               09:30
09:45               09:45               09:45               09:45               09:45               09:45
10:00               10:00               10:00               10:00               10:00               10:00              
10:15               10:15               10:15               10:15               10:15               10:15
10:30               10:30               10:30               10:30               10:30               10:30
10:45               10:45                             10:45               10:45               10:45
11:00               11:00               11:00               11:00               11:00               11:00              
11:15               11:15               11:15               11:15               11:15               11:15
11:30               11:30               11:30               11:30               11:30               11:30
11:45               11:45               11:45               11:45               11:45               11:45
12:00               12:00               12:00             12:00               12:00               12:00              
12:15             12:15             12:15       12:15             12:15         12:15
12:30             12:30             12:30       12:30             12:30         12:30
12:45             12:45             12:45       12:45             12:45         12:45
13:00               13:00               13:00         13:00               13:00               13:00              
13:15           13:15       13:15       13:15           13:15       13:15
13:30           13:30       13:30       13:30           13:30       13:30
13:45           13:45       13:45       13:45           13:45       13:45
14:00               14:00               14:00               14:00               14:00               14:00              
14:15       14:15     14:15 14:15 14:15   14:15
14:30       14:30     14:30 14:30 14:30   14:30
14:45       14:45     14:45 14:45 14:45   14:45
15:00               15:00               15:00               15:00               15:00               15:00              
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15  
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30  
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45  
16:00               16:00               16:00               16:00               16:00               16:00              
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15        
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30        
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45        
17:00               17:00               17:00               17:00               17:00               17:00              
17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15      
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30      
17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45      
18:00               18:00               18:00               18:00               18:00               18:00              
18:15 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15              
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30              
18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45              
19:00               19:00               19:00               19:00               19:00               19:00              
19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15              
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30              
19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45              
20:00             20:00               20:00             20:00               20:00               20:00              
20:15       20:15         20:15       20:15           20:15       20:15              
20:30       20:30         20:30       20:30           20:30       20:30              
20:45       20:45         20:45       20:45           20:45       20:45              
         
Skip to content