AKTUALNOŚCI

ZMIANA CENNIKA STYCZEŃ 2020 r.

18/12/2019

 

ZMIANA CENNIKA NA 2021 r.

 

Poniedziałek – niedziela w godz. 11:00 – 21:00

KATEGORIA BILETU

CENA Z VAT ZA 1 GODZ. +10 min.

DOPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE CZASU Z VAT (naliczany za każdy rozpoczęty kwadrans oraz 1 osobę)

NORMALNY

13,00 zł

3,25 zł

ULGOWY*

11,00 zł

2,75 zł

GRUPOWY**

10,00 zł

2,50 zł

BILET INSTRUKTORSKI

13,00 zł

AQUA AEROBIK

18,00 zł

3,25 zł

* Uprawnieni do biletów ulgowych: dzieci od 3 do 7 roku życia oraz dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia, studenci do 25 roku życia, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne-za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
** Uprawnieni do biletów grupowych: grupa określana jako 5 osób i więcej, dot. szkółek pływackich i szkół
Dzieci do 3 roku życia – wstęp w ramach biletu pełnoletniego opiekuna.
Opłata za zgubienie  bądź uszkodzenie transpondera (zegarka) wynosi 70 zł.
Rezerwacja hali basenowej- cena do uzgodnienia.
Rezerwacja toru- 50 zł za godzinę (+jednorazowe wejście za osobę)
Karnety (w cenach biletów normalnych)

LP.

RODZAJ KARNETU

KWOTA DO ZAPŁATY

KOSZT WEJŚCIA W ZŁ/1H

WAŻNOŚĆ KARNETU

1

SREBRNY

100,00 zł

11,00 zł

3 miesiące

2

ZŁOTY

200,00 zł

11,00 zł

6 miesięcy

3

VIP

300,00 zł

11,00 zł

9 miesięcy

4

INSTRUKTORSKI

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

Karnety obowiązują w godzinach funkcjonowania krytej pływalni, przy zakupie pierwszego karnetu z danej opcji, pobierana jest kaucja w wysokości 15 zł za kartę, zwrotna po oddaniu nieuszkodzonej karty. Po przekroczeniu kwoty na karcie dopłata zgodna z cennikiem.

*** WSZYSTKIE KWOTY PODANE W POWYŻSZYM CENNIKU ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

Do cennika dodaje się: zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1726), na podstawie art. 30a ustawy  o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz.1569 i 1726) o brzmieniu:
1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 jest legitymacja weterana poszkodowanego.

 


 

 

Skip to content